Valberedning

Föreningens valberedning tar fram förslag till val av styrelseledmöter och -suppleanter till föreningsstämman. Vid föreningsstämman väljs också de som ska ingå i valberedningen nästkommande år. Du kan kontakta valberedningen på e-post Valberedningen@brfsjoportalen.se.