Styrelsen

Föreningens styrelse består av nedan personer. Styrelseledamöterna väljs på årsstämman för maximalt två år åt gången och suppleanterna för ett år åt gången. Styrelsen sammanträder som regel var tredje till fjärde vecka.

Vid tekniska fel i fastigheten, problem med hissar eller sopnedkast, se instruktion under rubriken Felanmälan och Larm.

Styrelsen kontaktar ni per e-post på Styrelsen@brfsjoportalen.se.

Maria Still   Ordförande    
Barbara Gürtl-Lackner   Ledamot    
Rolf Berglund   Ledamot    
Laila Sjöström   Ledamot    
Leif Tybring   Kassör    
Emanuel Lundeteg   Ledamot    
Ann Fryksdal   Suppleant    
Hanna Jyttner   Suppleant    
Karin Thompson   Suppleant