Planerat elavbrott

Hej grannar!

På onsdag 31/3 mellan kl 09-11 kommer fastighetselen på Korphoppsgatan 33 att vara avstängd. Det här är ett planerat avbrott för att vår elleverantör Ellevio ska kunna byta ut en mättransformator.

Det här innebär att hiss, bredband, ventilation, belysning och eluttag i källare och trapphus på Korphoppsgatan 33 kommer att vara spänningslösa.

Babordsgatan 20 och 22 kommer inte att påverkas.