Tunnelbana

Stockholms Läns Landsting har tagit beslut om att bygga ut tunnelbanesystemet och placera en station i Hammarby Sjöstad. Läs mer om tidplan, placering och hur det påverkar oss här.