Fasadrengöring, OVK och Jerntryck

Föreningen kommer i år att genomföra rengöring av fasaderna, särskilt de ytor mot kanalen och i skugglägen som blir särskilt angripna av algpåväxtning. Styrelsen återkommer med mer information om detta när det blir aktuellt.

Det är även dags i år igen för en sk OVK, obligatorisk ventilationskontroll, vilket är ett regulatoriskt krav att göra vart tredje år. OVK kräver tillgång till lägenheterna och styrelsen kommer att informera om detta så snart vi vet när det skall ske.

Arbetet med de återstående fönsterkarmarna & franska balkongerna i A- och C-husen i regi av Jerntryck/JM kommer återupptas under våren, styrelsen kommer att kontakta de berörda lägenheterna om när detta skall ske.