Kategoriarkiv: Uncategorized

Föreningsstämma 2021-05-06

Styrelsen i bostadsrättsföreningen Sjöportalen 1 hälsar alla medlemmar välkomna till 2021 års digitala årsstämma.

Ordinarie föreningsstämma i Brf Sjöportalen 1 kommer att hållas den 6 maj 2021 kl. 19:00 i digital form.

För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att genomföra en digital stämma. En förutsättning för detta är att styrelsen beslutat att även andra än medlemmar kan närvara och höra vad som sägs. Ett sådant beslut fattade styrelsen på styrelsemöte den 23 mars 2021. Styrelsen beslutade på samma möte att erbjuda medlemmarna att som alternativ till att delta på stämman poströsta inför föreningsstämman.

Vi tror att denna kombination av digital föreningsstämma med erbjudande om
poströstning möjliggör att medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under dem rådande omständigheterna, även om man inte av olika anledningar kan delta digitalt. Styrelsen uppmanar medlemmar att poströsta om de inte har möjlighet att delta digitalt.

Den som har avgett sin röst per post förs in i röstlängden och anses närvarande vid
föreningsstämman. Om medlemmen sedan trots det skulle närvara fysiskt vid
föreningsstämman får medlemmen anses ha frånfallit sin poströst.

Om majoriteten av medlemmarna poströstat kommer stämman inte kunna göra
ändringar i ärenden. Om majoriteten av medlemmarna deltar digitalt kan stämma
besluta om förändringar i stämmoärenden, i dessa fall kan poströsten i ifrågavarande
ärende inte räknas. (ex. ifall annan ledamot än förslagits skulle väljas).

Deltagare uppmanas att i förväg läsa igenom årsmöteshandlingarna samt motionen som är publicerade på hemsidan.

Deltagare uppmanas att i förväg läsa igenom årsmöteshandlingarna samt motionen som är publicerade på hemsidan.

Anmälan till stämman
För er som avser att delta digitalt vid stämman eller använda sig av ombud ber vi er
vänligen meddela styrelsen på styrelsen@brfsjoportalen.se den mailadress ni önskar få
möteslänk skickad till. Observera att om ni använder ombud, behöver fullmakten i original vara styrelsen tillhanda före stämman.

Information om föreningen
Ordförande och styrelsen informerar kl. 19:00 kort om föreningens verksamhet,
underhållsplan och ekonomi. Föreningsstämman inleds därefter.

Förutsättningar för poströstning
Styrelsen har utifrån dagordningen till den ordinarie föreningsstämman upprättat
nedanstående underlag för poströstning. Poströsten ska läggas förslutet kuvert i föreningens brevlåda senast måndagen den 3 maj 2021.

Välkomna önskar era grannar i styrelsen!

Planerat elavbrott

Hej grannar!

På onsdag 31/3 mellan kl 09-11 kommer fastighetselen på Korphoppsgatan 33 att vara avstängd. Det här är ett planerat avbrott för att vår elleverantör Ellevio ska kunna byta ut en mättransformator.

Det här innebär att hiss, bredband, ventilation, belysning och eluttag i källare och trapphus på Korphoppsgatan 33 kommer att vara spänningslösa.

Babordsgatan 20 och 22 kommer inte att påverkas.

Förestående sprängningar

Hej medlemmar!
Under en tid framöver kommer en del sprängningsarbeten att utföras i Hammarby Sjöstad. Det finns två pågående arbeten:

  • Utvidgning av reningsverk under Hammarbybacken
  • Tunnelbanearbete

Dessa arbeten kommer att pågå under 2021 och 2022.

Vi vill gärna att ni är uppmärksamma på eventuella skador i samband med dessa arbeten. Om ni upptäcker skador, t ex bristningar i väggar eller tak, är det viktigt att dokumentera skadorna och notera tidpunkt när skadorna upptäcktes.

Mvh
Styrelsen

Arbete pågår

Hej grannar!

Tyvärr har vi lite problem att få den nya koden att fungera här på hemsidan. Vi arbetar på att lösa det men under tiden går det bra att använda den gamla koden för att komma åt skyddade sidor och för bokning av tvättstugan.

Vi återkommer så snart vi har löst problemet.

Byte av portkod

Hej grannar!

Nu är det dags att byta portkod till våra entréer. Mer information, tillsammans med den nya koden, kommer i era brevlådor under helgen. Bytet till den nya koden kommer att genomföras nästa lördag 7/11.

Trevlig helg!