Besiktning inför nya tunnelbanan

Dags för besiktningar inför arbeten med nya tunnelbanan

Inför utbyggnaden av tunnelbanan förbesiktigar Region Stockholm samtliga berörda bostäder och lokaler i området. Besiktningen utförs av sakkunniga från KMP Konsult. När arbeten som orsaker vibrationer är avslutade görs en efterbesiktning och då kommer en ny avisering om besiktning.

För att kunna utföra arbetet behöver KMP Konsult tillgång till våra bostäder.

Datum: 16 maj 2022
Tid: 07:30 – 15:00

Ungefärlig tid för besiktningen är 10 minuter och utförs någon gång inom det angivna tidsintervallet. Vill ni boka en specifik tid, var vänlig att i första hand skicka e-post till nyatunnelbanan@kmpkonsult.se alternativt kontakta 070 957 68 65.

Alla medlemmar ska också ha fått skriftlig information hemskickad.

Mvh
Styrelsen