Författararkiv: Admin

Artikel om tomträtter i Stockholms stad

Med anledning av dagens artikel i SvD om kommande höjningar av tomträttsavgälder i Stockholms stad vill vi påminna eventuellt osäkra medlemmar om att Sjöportalens fastighet är friköpt, dvs marken ägs av föreningen, varför någon tomtättsavgäld inte utgår i vårt fall.

Fasadrengöring, OVK och Jerntryck

Föreningen kommer i år att genomföra rengöring av fasaderna, särskilt de ytor mot kanalen och i skugglägen som blir särskilt angripna av algpåväxtning. Styrelsen återkommer med mer information om detta när det blir aktuellt.

Det är även dags i år igen för en sk OVK, obligatorisk ventilationskontroll, vilket är ett regulatoriskt krav att göra vart tredje år. OVK kräver tillgång till lägenheterna och styrelsen kommer att informera om detta så snart vi vet när det skall ske.

Arbetet med de återstående fönsterkarmarna & franska balkongerna i A- och C-husen i regi av Jerntryck/JM kommer återupptas under våren, styrelsen kommer att kontakta de berörda lägenheterna om när detta skall ske.

 

Uppstyrning av brevlådorna

Just nu pågår ett arbete med att göra enhetliga “Ingen reklam tack”-skyltar till alla postfacken. Vi har antecknat för respektive brevlåda vad som gäller och sätter upp nya lappar inom de närmsta dagarna, kan alltså bli ett par dagar utan skylt för några medlemmar.

Sedan tidigare har alla namnskyltar till brevlådorna gjorts om i enhetlig stil liksom namnen på tavlorna i entreerna.

Om ni vill byta till en annan skylt än den ni har nu maila Lars.Nilsson@brfsjoportalen.se och Markus.norlin@brfsjoportalen.se så ordnar vi det.

 

Gästlägenheten upptagen tillsvidare

Gästlägenheten används tillsvidare som ersättningsbostad för en medlem som drabbats av vattenskada och är därmed inte tillgänglig för bokning för närvarande. Bokning av gästlägenheten genom systemet undanbedes därför.  Styrelsen återkommer med besked när gästlägenheten åter är bokningsbar.

Styrelselägenheten kan fortfarande vara tillgänglig för bokning, kolla då tillgänglighet genom att kontakta Lars Nilsson.

Ny hemsida

Välkommen till Brf Sjöportalens nya hemsida!  Arbete kommer att fortgå med att komplettera viss information för att få en mer heltäckande och informativ hemsida. Kommentarer och förslag mottages tacksamt, i första hand per e-post till markus.norlin@brfsjoportalen.se