Uppdatering årsstämma!

Pga förseningar i SBC:s hantering utav vår
årsredovisning behöver årsstämman senareläggas!

NYTT DATUM: TORSDAG 19 MAJ

Park Inn by Radisson, Midskeppsgatan 6

Kl 18.00 välkomnar styrelsen medlemmarna till lättare
förtäring. Årsstämman inleds kl 18.30 om föreningens verksamhet,
underhållsplan och ekonomi. Föreningsstämman inleds kort
därefter.

Tidigare kommunicerad dagordning, motioner och
propositioner som meddelats i tidigare kallelse
kvarstår.