Styrelsen

Föreningens styrelse består av nedan personer. Styrelseledamöterna väljs på årsstämman för maximalt två år åt gången och suppleanterna för ett år åt gången. Styrelsen sammanträder som regel var tredje till fjärde vecka.

Vid tekniska fel i fastigheten, problem med hissar eller sopnedkast, se instruktion under rubriken Felanmälan och Larm.

Styrelsen kontaktar ni per e-post på Styrelsen@brfsjoportalen.se.

Magnus Hök Ordförande
Sten Penhoff Kassör
Rolf Berglund Ledamot
Stefan Leira Hagberg Ledamot
Fredrik Lysén Ledamot
Ulrika Hapaniemi Suppleant