Styrelsen

Föreningens styrelse består av nedan personer. Styrelseledamöterna väljs på årsstämman för maximalt två år åt gången och suppleanterna för ett år åt gången. Styrelsen sammanträder som regel var tredje till fjärde vecka.

Vid tekniska fel i fastigheten, problem med hissar eller sopnedkast, se instruktion under rubriken Felanmälan och Larm.

Styrelsen kontaktar ni per e-post på styrelsen@brfsjoportalen.se.

Hanna Jyttner Ordförande
Jacob Pettersson Ledamot
Rolf Berglund Ledamot
Ira Hörling Rudal Ledamot
Leif Tybring Kassör
Emanuel Lundeteg Ledamot
Ann Fryksdal Suppleant
Katarina Lindqvist Suppleant