Information om golvvärme

Vi har fått information om att många upplever att golvvärmen inte kommit igång än och att det är kallt i lägenheterna. Därför har vi begärt hjälp av Enstar, vår förvaltare av värme och ventilation, för att undersöka detta.

Firman RT är de som gör OVKn. Vår tekniska förvaltare Enstar har varit i kontakt med RT för att be dem kolla värmeanläggningen. Chefen Röjdemyr förklarade just vad de kom fram till igår (7/10):

  • Det är ännu 21 grader i lägenheterna. De har mätt värmen i ett antal lägenheter.
  • Utomhustemperaturen är under dagarna ofta 17° eller över.
  • Värmeåtervinningen i FTX-aggregatet ger en temperatur i tilluften på 21°. Det innebär att vi har luftburen värme in i lägenheterna.

Dessa tre faktorer gör att styrsystemet tolkar att det inte finns ett behov att styra ut värme i golven.

Styrsystemet är dessutom trögt så att det inte ställer om från sommar till värmesäsong för att sedan ställa om till sommar igen.  (Enligt SMHI är det ännu sommar en bit upp förbi södra Dalälven)

När golven inte ger värme känns det kallt.
Från det jobb som utfördes 2018 – 2019, att balansera värmegolven, känner RT till att man i flera lägenheter under värmesäsong är vana vid att ha temperatur långt över de 20 – 22° som Boverket och Folkhälsomyndigheten anger som riktvärde. Då är det ännu mindre komfortabelt att ha 21° luftburen värme.

RT ska idag se vidare på hur man kan ändra inställningar i styrsystemet. Vårt styrsystem fungerar som det är projekterat men det är dock 20 år gammalt. (Styrelsen har begärt att få in offert på att byta för att få ett modernare system som har styrmöjlighet på distans och kan ta in fler parametrar.)

Rolf Berglund, Brf Sjöportalen styrelseledamot