Höstfint!

Bästa Grannar!

På uppdrag av Styrelsen i Brf Sjöportalen kommer cykelförråd och andra gemensamma utrymmen att ses över för att rensa ut överblivet och kvarglömt, och därigenom ge oss bästa trivsel, möjlighet till renhållning och säker utrymning.

Inför detta ansvarar respektive boende för att märka upp cyklar i cykelförråd respektive ta hand om tillhörigheter som placerats på gemensamma utrymmen innan 1 oktober.

Övriga föremål kommer därefter att skänkas bort till välgörenhet.

Vad behöver göras innan 1 oktober?

  • Cyklar, barntillhörigheter mm i cykelförråd skall av respektive ägare märkas upp med EFTERNAMN och LÄGENHETSNUMMER (det nummer som står på lägenhetens ytterdörr).
  • Föremål som förvaras i källargångar ställs av respektive ägare in i källarförråd alternativt bortforslas.
  • Möbler, byggmaterial, inventarier edy i gemensamma ytrymmen så som trapphus, atrium, innergårdar och inte ägs gemensamt av föreningen, placeras av ägare i respektive lägenhet eller därtill tillhörande uteplats eller förråd.

Undantag loftgång: En barnvagn per lägenhet får förvaras, ej fastlåst, på loftgång.
(Se föreningens brandskyddspolicy på hemsidan för ytterligare information.) Växt/lykta edy får gärna vara kvar.

Tack för ert samarbete och hör gärna av er om det finns frågor!