Förestående sprängningar

Hej medlemmar!
Under en tid framöver kommer en del sprängningsarbeten att utföras i Hammarby Sjöstad. Det finns två pågående arbeten:

  • Utvidgning av reningsverk under Hammarbybacken
  • Tunnelbanearbete

Dessa arbeten kommer att pågå under 2021 och 2022.

Vi vill gärna att ni är uppmärksamma på eventuella skador i samband med dessa arbeten. Om ni upptäcker skador, t ex bristningar i väggar eller tak, är det viktigt att dokumentera skadorna och notera tidpunkt när skadorna upptäcktes.

Mvh
Styrelsen