Kortfattad byggnadsbeskrivning

Grundläggning:                   Bottenplatta av betong på packad sprängbotten alt pålar
Stomme:                              Bjälklag och bärande innerväggar av betong
Ytterväggar:                         Betong, isolering (cellplast), glasfiberarmerad grovputs, puts
Yttervägg, källare:               Betong, isolering
Innerväggar, ej bärande:    Gipsskivor på regelstomme
Yttertak:                               Plåt, Mossedum (hus C)
Trappor:                               Prefab betong, beläggning av sten
Fönster, fönsterdörrar:       Trä, aluminium
Balkonger:                           Prefab betong
Entréparti:                           Stål
Lägenhetsytterdörr:            Säkerhetsdörr klass 2

Värme:                                 Fjärrvärme, vattenburen golvvärme

Ventilation:                          Mekanisk till- och frånluft med värmeväxlare

Biogas:                                 Gas framdraget till spishällar