Kategoriarkiv: Uncategorized

Planerat elavbrott

Hej grannar!

På onsdag 31/3 mellan kl 09-11 kommer fastighetselen på Korphoppsgatan 33 att vara avstängd. Det här är ett planerat avbrott för att vår elleverantör Ellevio ska kunna byta ut en mättransformator.

Det här innebär att hiss, bredband, ventilation, belysning och eluttag i källare och trapphus på Korphoppsgatan 33 kommer att vara spänningslösa.

Babordsgatan 20 och 22 kommer inte att påverkas.

Förestående sprängningar

Hej medlemmar!
Under en tid framöver kommer en del sprängningsarbeten att utföras i Hammarby Sjöstad. Det finns två pågående arbeten:

  • Utvidgning av reningsverk under Hammarbybacken
  • Tunnelbanearbete

Dessa arbeten kommer att pågå under 2021 och 2022.

Vi vill gärna att ni är uppmärksamma på eventuella skador i samband med dessa arbeten. Om ni upptäcker skador, t ex bristningar i väggar eller tak, är det viktigt att dokumentera skadorna och notera tidpunkt när skadorna upptäcktes.

Mvh
Styrelsen

Arbete pågår

Hej grannar!

Tyvärr har vi lite problem att få den nya koden att fungera här på hemsidan. Vi arbetar på att lösa det men under tiden går det bra att använda den gamla koden för att komma åt skyddade sidor och för bokning av tvättstugan.

Vi återkommer så snart vi har löst problemet.

Byte av portkod

Hej grannar!

Nu är det dags att byta portkod till våra entréer. Mer information, tillsammans med den nya koden, kommer i era brevlådor under helgen. Bytet till den nya koden kommer att genomföras nästa lördag 7/11.

Trevlig helg!

Information om golvvärme

Vi har fått information om att många upplever att golvvärmen inte kommit igång än och att det är kallt i lägenheterna. Därför har vi begärt hjälp av Enstar, vår förvaltare av värme och ventilation, för att undersöka detta.

Firman RT är de som gör OVKn. Vår tekniska förvaltare Enstar har varit i kontakt med RT för att be dem kolla värmeanläggningen. Chefen Röjdemyr förklarade just vad de kom fram till igår (7/10):

  • Det är ännu 21 grader i lägenheterna. De har mätt värmen i ett antal lägenheter.
  • Utomhustemperaturen är under dagarna ofta 17° eller över.
  • Värmeåtervinningen i FTX-aggregatet ger en temperatur i tilluften på 21°. Det innebär att vi har luftburen värme in i lägenheterna.

Dessa tre faktorer gör att styrsystemet tolkar att det inte finns ett behov att styra ut värme i golven.

Styrsystemet är dessutom trögt så att det inte ställer om från sommar till värmesäsong för att sedan ställa om till sommar igen.  (Enligt SMHI är det ännu sommar en bit upp förbi södra Dalälven)

När golven inte ger värme känns det kallt.
Från det jobb som utfördes 2018 – 2019, att balansera värmegolven, känner RT till att man i flera lägenheter under värmesäsong är vana vid att ha temperatur långt över de 20 – 22° som Boverket och Folkhälsomyndigheten anger som riktvärde. Då är det ännu mindre komfortabelt att ha 21° luftburen värme.

RT ska idag se vidare på hur man kan ändra inställningar i styrsystemet. Vårt styrsystem fungerar som det är projekterat men det är dock 20 år gammalt. (Styrelsen har begärt att få in offert på att byta för att få ett modernare system som har styrmöjlighet på distans och kan ta in fler parametrar.)

Rolf Berglund, Brf Sjöportalen styrelseledamot