Tilläggsförsäkring bostadsrätt

Varje bostadsrättsinnehavare måste själv teckna tilläggsförsäkring för bostadsrätt (bostadsrättstillägg) då föreningen inte har någon sådan försäkring.