Författararkiv: Emanuel Lundeteg

Besiktning inför nya tunnelbanan

Dags för besiktningar inför arbeten med nya tunnelbanan

Inför utbyggnaden av tunnelbanan förbesiktigar Region Stockholm samtliga berörda bostäder och lokaler i området. Besiktningen utförs av sakkunniga från KMP Konsult. När arbeten som orsaker vibrationer är avslutade görs en efterbesiktning och då kommer en ny avisering om besiktning.

För att kunna utföra arbetet behöver KMP Konsult tillgång till våra bostäder.

Datum: 16 maj 2022
Tid: 07:30 – 15:00

Ungefärlig tid för besiktningen är 10 minuter och utförs någon gång inom det angivna tidsintervallet. Vill ni boka en specifik tid, var vänlig att i första hand skicka e-post till nyatunnelbanan@kmpkonsult.se alternativt kontakta 070 957 68 65.

Alla medlemmar ska också ha fått skriftlig information hemskickad.

Mvh
Styrelsen

Tvättstugan igen

Hej grannar!

Nu är det akuta problemet med tvättstugan löst. För tillfället kommer dörren att vara olåst för att säkerställa att alla som bokat tid faktiskt kommer in. Vi fortsätter arbetet med att uppdatera till ett nytt system och återkommer med mer information.

Beklagar de problem som den här driftstörningen har orsakat.

Problem med tvättstugan

Hej grannar!

Just nu har vi problem med vårt bokningssystem till tvättstugan. För att lösa det akuta problemet kommer vi att sätta upp ett tillfälligt manuellt bokningssystem. Det innebär att tider bokas på en lista som hängs upp vid tvättstugan.

Vår långsiktiga lösning är att byta till ett helt nytt system. Det arbetet pågår och mer info kommer inom kort.

Uppdatering årsstämma!

Pga förseningar i SBC:s hantering utav vår
årsredovisning behöver årsstämman senareläggas!

NYTT DATUM: TORSDAG 19 MAJ

Park Inn by Radisson, Midskeppsgatan 6

Kl 18.00 välkomnar styrelsen medlemmarna till lättare
förtäring. Årsstämman inleds kl 18.30 om föreningens verksamhet,
underhållsplan och ekonomi. Föreningsstämman inleds kort
därefter.

Tidigare kommunicerad dagordning, motioner och
propositioner som meddelats i tidigare kallelse
kvarstår.

Tillfälligt elavbrott

Hej grannar!

På tisdag 8/3 kommer vi att tillfälligt stänga av elen i B-huset kl 08:00. Vi ska göra en mindre justering av vår solcellsanläggning. Vi planerar att vara klara inom en timme. Hoppas på överseende.

Föreningsinformation

Vi i styrelsen tänkte försöka oss på att lite då och då sammanfatta för alla medlemmar om saker som händer i våra hus som vi alla äger tillsammans.

Vi håller som bäst på med att ta in offerter för den stora fasadrenoveringen som är planerad att påbörjas nästa år. Tack till alla som rapporterade in skador som ni sett på huset som är en del av underlaget till offerterna. Vi har nyligen haft en genomgång och justering av hissarna så att de ska fungera smidigare och tystare. Våra gemensamma utrymmen får sig just en uppfräschning där slitage och skavanker målas bort.

Trädgårdsgruppen med flera jobbar vidare med att förfina fastighetens uttryck för allas gemensamma trivsel. Bland annat finns ett förslag på hängande växter på räckena till loftgångarna, enhetliga avskärmningar vid entréerna samt enhetliga uteplatser mot kajen.

Just nu är det ett par medlemmar som har problem med TV-signaler. Detta beror på mottagare som gått sönder och reservdelar som utgått. Vårt avtal med Tele2 löper ut först den 31/12 men vi tittar på lösningar tillsammans med Tele 2 som att uppgradera vårt Koax-nät och teckna gruppavtal därigenom eller att ta över vårt fibernät och leverera där.

Bokning av tvättstugan är ett gissel. Föreningens IT-system är gamla och sattes upp under en tid då föreningens ekonomi var betydligt sämre än den är idag. Därför är det något av en “hemmasnickrad” lösning med begagnad hårdvara och diverse olika speciallösningar. I fallet med tvättstugebokningen är problemet att vi inte lyckats installera ett giltigt certifikat på den server där systemet rullar. Tidigare var servern placerad lokalt här i vårt teknikrum och då var problemet att bredbandsleverantören inte kunde erbjuda oss statiskt IP. Vi har nu flyttat vår server till en hostingpartner och satt dem i kontakt med ASSA som tillhandahåller vårt passersystem. Tyvärr har de fortfarande inte lyckats installera rätt certifikat på servern. Det är frustrerande och vi håller på att undersöka olika alternativ. Vårt hetaste alternativ just nu är en app-lösning för bokning. I denna ingår även att kunna låsa upp entrédörrarna med mobiltelefon. För Emanuel i styrelsen, som blivit förste tvättstugebokare till alla som inte kommer åt, fungerar det på PC och Chrome. Så testa det om ni har möjlighet.

Gästlägenheten har utnyttjats tämligen frekvent och även denna ska kunna bokas med den app-lösning som vi tittar på. Tills vidare gäller att mejla styrelsen för att boka. På förra styrelsemötet beslutade vi komplettera inredningen i lägenheten med en soffa till. Föreningen har också fått till skänks en TV till lägenheten – tack familjen Pastarus!

När det var som kallast i vintras upplevde några problem med värmen. Detta är åtgärdat. Det var första gången vårt nya styrsystem fick bekänna färg. En inställning lite djupare i programvaran ändrades och löste problemet. Det går att justera rumstemperaturen någon grad upp eller ner genom att:

· Justera termostat i respektive rum.

· Hallen regleras för hand med en vitgrå knopp i raden av ventiler/hattar. Medsols stänger / motsols öppnar ventilen.

· Ifall man vill ha in max flöde i ett rum ska man dra ner på rumstermostater för andra rum.

· Ha för vana att hålla dörrar till angränsande rum stängda om man exempelvis önskar kallare i sovrummet.

En Facebookgrupp har skapats där vi medlemmar kan dela information med varandra. Sök på Brf Sjöportalen och be om att få gå med. Officiell föreningsinformation kommer alltid att delas via anslag eller hemsida. Det var allt för denna gång.

Hälsningar Styrelsen

Dags för inlämning av motioner till årsstämman 2022

Hej grannar!

Vi planerar att ha årets föreningsstämma i maj, kallelse kommer att skickas ut tidigast 6 veckor och senast 2 veckor före stämman. Har du bra idéer så är det hög tid att skriva en motion och lämna in den senast den 1:a mars. Motioner lämnas antingen via styrelsens brevlådor som finns i A-resp B-huset alt via mail till styrelsen@brfsjoportalen.se

Värme i lägenheter

Nu har vi kommit igenom en period med vackert och kallt väder. Den kalla uteluften har påverkat inomhusklimatet.

Information om vårt värmesystem finns på Värme i lägenheter | Brf Sjöportalen 1 (brfsjoportalen.se)

Om man, efter att ha följt instruktion, konstaterar symptom på fel ska det rapporteras till info@akerlundsfastighet.se.  

Att tänka på:

  • Hallen regleras för hand med en vitgrå knopp i raden av ventiler/hattar. Medsols stänger / motsols öppnar ventilen.
  • Ifall man vill ha in max flöde i ett rum ska man dra ner på rumstermostater för andra rum.

Värmen i lägenheterna påverkas även av ventilationen.

Vår frånluft passerar en värmeväxlare som återvinner en del av värmen. Fjärrvärmen bidrar till temperatur i tilluft men lägenheterna ska värmas av värmegolven. Har man för låg värme i tilluft räcker inte golvvärmen för att hålla temperaturen. Dessutom blir det kallt nära tilluftsdon.

Vi har 2021-12-09 åtgärdat ett reglerproblem med tillsatsvärme i tilluft.

Luften som sugs ut ur lägenheterna passerar en värmeväxlare för att återvinna en del värme. Men när det blir kallt kan man inte bibehålla den av värmegolven alstrade värmen.

Vi har minskat luftflödet något 2021-12-08 och räknar med att hålla det så till februari.

De av oss som gillar vinter hoppas på vackert väder men bara ett par minusgrader 🙂

IT-problem

Hej grannar!

Just nu har vi problem med vårt datasystem. Det påverkar framförallt bokning av tvättstugan men även tömning av sopor har påverkats.

Vi jobbar på att lösa problemet så snabbt som möjligt.