Författararkiv: Emanuel Lundeteg

Värme i lägenheter

Nu har vi kommit igenom en period med vackert och kallt väder. Den kalla uteluften har påverkat inomhusklimatet.

Information om vårt värmesystem finns på Värme i lägenheter | Brf Sjöportalen 1 (brfsjoportalen.se)

Om man, efter att ha följt instruktion, konstaterar symptom på fel ska det rapporteras till info@akerlundsfastighet.se.  

Att tänka på:

  • Hallen regleras för hand med en vitgrå knopp i raden av ventiler/hattar. Medsols stänger / motsols öppnar ventilen.
  • Ifall man vill ha in max flöde i ett rum ska man dra ner på rumstermostater för andra rum.

Värmen i lägenheterna påverkas även av ventilationen.

Vår frånluft passerar en värmeväxlare som återvinner en del av värmen. Fjärrvärmen bidrar till temperatur i tilluft men lägenheterna ska värmas av värmegolven. Har man för låg värme i tilluft räcker inte golvvärmen för att hålla temperaturen. Dessutom blir det kallt nära tilluftsdon.

Vi har 2021-12-09 åtgärdat ett reglerproblem med tillsatsvärme i tilluft.

Luften som sugs ut ur lägenheterna passerar en värmeväxlare för att återvinna en del värme. Men när det blir kallt kan man inte bibehålla den av värmegolven alstrade värmen.

Vi har minskat luftflödet något 2021-12-08 och räknar med att hålla det så till februari.

De av oss som gillar vinter hoppas på vackert väder men bara ett par minusgrader 🙂

IT-problem

Hej grannar!

Just nu har vi problem med vårt datasystem. Det påverkar framförallt bokning av tvättstugan men även tömning av sopor har påverkats.

Vi jobbar på att lösa problemet så snabbt som möjligt.

Dags för städvecka

Ibland kan det vara svårt att komma ifrån en särskild dag på utsatt tid för att sen ha ett gnagande samvete. I stället för en utsatt dag finns det nu möjlighet att skriva upp sig för en städuppgift på en valfri dag innan 13 juni. Anslag med olika arbetsuppgifter finns uppsatta i entréerna.

Redskap och städutrusting kommer under städperioden finnas under trappen på källarvåningen i A-huset.

Mingel på gården med auktion

Den 13:e juni ordnar styrelsen grannmingel på gården med lite mat och dryck. Vi börjar kl. 16. Ta tillfället i akt att ställa frågor till styrelsen, berömma varandras städinsatser och lära känna varandra lite bättre! Och du behöver inte ha städat för att vara välkommen! Anmälningslistor finns i entréerna.

Under minglet kommer föreningen auktionera ut cyklar som rensats bort under tidigare städdagar.

Vi ses på minglet!

Driftsavbrott

Hej grannar!

På fredag 28/5 kommer vi att utföra underhåll i vår ventilationsanläggning. Det innebär att varmvattnet kommer att stängas av tillfälligt, cirka en timma, under dagen. Samtliga tre hus kommer att påverkas.

Dessutom kommer ventilation och golvvärme att stängas ned tillfälligt. Planen är att börja med Babordsgatan på förmiddagen och fortsätta med Korphoppsgatan på eftermiddagen.

Trevlig helg!

Föreningsstämma 2021-05-06

Styrelsen i bostadsrättsföreningen Sjöportalen 1 hälsar alla medlemmar välkomna till 2021 års digitala årsstämma.

Ordinarie föreningsstämma i Brf Sjöportalen 1 kommer att hållas den 6 maj 2021 kl. 19:00 i digital form.

För att minska smittspridningen av coronaviruset och sjukdomen covid-19 har en tillfällig lag införts som medger att styrelsen kan besluta att genomföra en digital stämma. En förutsättning för detta är att styrelsen beslutat att även andra än medlemmar kan närvara och höra vad som sägs. Ett sådant beslut fattade styrelsen på styrelsemöte den 23 mars 2021. Styrelsen beslutade på samma möte att erbjuda medlemmarna att som alternativ till att delta på stämman poströsta inför föreningsstämman.

Vi tror att denna kombination av digital föreningsstämma med erbjudande om
poströstning möjliggör att medlemmarna får ett så stort inflytande som möjligt under dem rådande omständigheterna, även om man inte av olika anledningar kan delta digitalt. Styrelsen uppmanar medlemmar att poströsta om de inte har möjlighet att delta digitalt.

Den som har avgett sin röst per post förs in i röstlängden och anses närvarande vid
föreningsstämman. Om medlemmen sedan trots det skulle närvara fysiskt vid
föreningsstämman får medlemmen anses ha frånfallit sin poströst.

Om majoriteten av medlemmarna poströstat kommer stämman inte kunna göra
ändringar i ärenden. Om majoriteten av medlemmarna deltar digitalt kan stämma
besluta om förändringar i stämmoärenden, i dessa fall kan poströsten i ifrågavarande
ärende inte räknas. (ex. ifall annan ledamot än förslagits skulle väljas).

Deltagare uppmanas att i förväg läsa igenom årsmöteshandlingarna samt motionen som är publicerade på hemsidan.

Deltagare uppmanas att i förväg läsa igenom årsmöteshandlingarna samt motionen som är publicerade på hemsidan.

Anmälan till stämman
För er som avser att delta digitalt vid stämman eller använda sig av ombud ber vi er
vänligen meddela styrelsen på styrelsen@brfsjoportalen.se den mailadress ni önskar få
möteslänk skickad till. Observera att om ni använder ombud, behöver fullmakten i original vara styrelsen tillhanda före stämman.

Information om föreningen
Ordförande och styrelsen informerar kl. 19:00 kort om föreningens verksamhet,
underhållsplan och ekonomi. Föreningsstämman inleds därefter.

Förutsättningar för poströstning
Styrelsen har utifrån dagordningen till den ordinarie föreningsstämman upprättat
nedanstående underlag för poströstning. Poströsten ska läggas förslutet kuvert i föreningens brevlåda senast måndagen den 3 maj 2021.

Välkomna önskar era grannar i styrelsen!

Planerat elavbrott

Hej grannar!

På onsdag 31/3 mellan kl 09-11 kommer fastighetselen på Korphoppsgatan 33 att vara avstängd. Det här är ett planerat avbrott för att vår elleverantör Ellevio ska kunna byta ut en mättransformator.

Det här innebär att hiss, bredband, ventilation, belysning och eluttag i källare och trapphus på Korphoppsgatan 33 kommer att vara spänningslösa.

Babordsgatan 20 och 22 kommer inte att påverkas.