Författararkiv: Anette Bolander-Tarma

Anmäl dig till årsstämman

För att delta på årstämman behöver du anmäla dig. Skicka ett mail till styrelsen@brfsjoportalen.se. Berätta om du kommer fysiskt eller vill delta digitalt.

Vi vill att så många som möjligt vill och kan delta på stämman. Därför kommer vi ha två sätt att delta. På plats på Park Inn eller digitalt via dator eller mobil genom en app som heter Teams. Vi ger dig all information för att du ska kunna delta digitalt.

Vi har även satt ett maxantal för Park Inn på 20 deltagare. Allt för att vi ska få en trygg årsstämma i Covid19-tider.

Varmt välkomna!
Grannarna i styrelsen

Bidra i styrelsen!

Vår fina fastighet förtjänar din omsorg. Att bo i bostadsförening kräver att vi alla hjälps åt. Till sommaren kommer vi behöva nya krafter i styrelsen.
Vi tar hjälp utifrån i det mesta kring skötseln av vår fastighet, så det är inte så mycket praktiskt jobb. Däremot behöver vi hålla kontakten med våra entreprenörer och följa upp att det fungerar. Dessutom kan rätt person påverka hur vi framåt blir mer klimatsmarta, utvecklar digitala lösningar, ökar samvaron mellan oss grannar eller vad det är du brinner för.
Framåt ser vi behov av att någon tar lite grepp om hur vi kan räkna på alternativ för att bli mer energieffektiva, att våra IT-frågor med IP Only i spetsen blir hanterade och att vi sköter våra gemensamhetsytor på önskvärt sätt.
Det bästa med vår förening är att även grannar utanför styrelsen hjälper till med allt från IT till ekonomi och har gjort det under många år. Det är vi extra glada för.
Vi behöver dig. Kontakta valberedningen@brfsjoportalen.se.
Välkommen till ett gäng som dessutom har riktigt trevligt när vi träffas!