Artikel om tomträtter i Stockholms stad

Med anledning av dagens artikel i SvD om kommande höjningar av tomträttsavgälder i Stockholms stad vill vi påminna eventuellt osäkra medlemmar om att Sjöportalens fastighet är friköpt, dvs marken ägs av föreningen, varför någon tomtättsavgäld inte utgår i vårt fall.